CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Xí nghiệp sản xuất thiết bị xây dựng được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 1997 trên ý tưởng của Viện trưởng Viện Máy và dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) và Tổng giám đốc Công ty Kinh doanh vật tư và xây dựng. Sau hai năm hoạt động, xí nghiệp được cổ phần hóa theo Quyết định số: 601/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Năm 2007, sau mười năm hoạt động với nhiều thành công nổi bật trong sản xuất kinh doanh và để phát huy lợi thế cạnh tranh của đơn vị, đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh và bất động sản, Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình Tập đoàn. Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp đã xây dựng và phát triển được 09 đơn vị thành viên trải rộng trên khắp lãnh thổ Việt Nam với Công ty mẹ là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp (Tập đoàn CIE) hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 0100947309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội cấp ngày 28 tháng 6 năm 2012.

DỰ ÁN VÀ ĐẦU TƯ