* CIEmail cung cấp các dịch vụ cho tất cả các cá nhân và đơn vị trong Tập đoàn với mục đích: 
 – Trao đổi thông tin điện tử trong giao dịch chuyên môn và công việc của Tập đoàn CIE.
 – Tạo thương hiệu, tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả và ấn tượng của khách hàng đối với Tập đoàn.
* Để các CBNV nhanh chóng tiếp cận và sử dụng hiệu quả CIE Mail trong công việc, sau đây là các bản hướng dẫn cài đặt sử dụng CIE Mail, cấu hình gửi/nhận CIE Mail trên các dòng điện thoại thông minh(smartphone) và danh sách liên hệ admin khi có sự cố trực tiếp tại từng đơn vị:

        1. Bản hướng dẫn chung(sử dụng trên nền tảng web): 
            – Link:  Xem tại đây.
            – Link video: Tại đây.
2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng email trên Microsoft Outlook — xem tại đây

        3. Bản hướng dẫn cài đặt chuyển tiếp email tự động và cấu hình gửi/nhận trên smartphone —xem tại đây.
4. Bản hướng dẫn lập nhóm email và Nhập/xuất danh sách liên hệ từ Gmail, Yahoo mail — xem tại đây .
        5. Bộ phận hỗ trợ email khi có sự cố:
STT Họ tên Đơn vị SĐT Email 
1 Trương Đắc Duy CIE Corp 0903.494.323 it.support@cie.com.vn
2 Đỗ Trung Hưng MICIE 0938.959.899 it.support@cie.com.vn
3 Nguyễn Hà Hải CIE1 0983.935.569 it.support.cie1@cie.com.vn
4 Phạm Phúc Khánh CIE2 0973.659.641 it.support.cie2@cie.com.vn
5 Trịnh Quý Bình Kim Hoa 0912.828.281 it.support.kimhoa@cie.com.vn
6 Tô Anh Tuấn 1-5 0936.848.105 it.support.1-5@cie.com.vn
7 Nguyễn Lê Quân CIELand 0904.594.628 it.support.cieland@cie.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.