Hồ sơ bao gồm: CV, đơn xin việc.
Gửi về địa chỉ email: hrm@cie.com.vn
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 1/4/2016 đến hết ngày 02/05/2016.
Ngày tổ chức thi tuyển : 05/05/2016 và 12/05/2016.
Ngày phỏng vấn : 20/05/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.