Năm
2015, với sự cố gắng vượt bậc của Lãnh đạo và Tập thể CBCNV, Tập đoàn CIE đã đạt
được các thành tích nổi trội:

– Kết quả SXKD của toàn thể các Công ty trong Tập đoàn đều có lãi,
tổng doanh thu trong toàn Tập đoàn tăng trưởng 132%, lợi nhuận toàn Tập đoàn
tăng trưởng 148% so với năm 2014.

– Viện Cơ điện tử CIE (MICIE) được thành lập đã khẳng định vai trò
quan trọng – chuyển giao công nghệ để phát triển các đơn vị thành viên. Viện MICIE
đã bảo vệ thành công tại Hội đồng khoa học của Bộ Công Thương – đăng ký Đề tài
độc lập cấp Nhà nước đầu tiên.

– Xây dựng và bảo vệ thành công Dự án Đổi mới công nghệ sản xuất
Công ty CIE1 với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng trong đó vốn hỗ trợ của Nhà nước
là 30%.

– Dự án Khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở 164 Khuất Duy Tiến tái khởi
động, và tạo điều kiện để triển khai Dự án đầu tư xây dựng và phát triển tổ hợp
nghiên cứu chế tạo các sản phẩm Cơ điện tử tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

– Đã đào tạo được đội ngũ lãnh đạo trẻ tâm huyết, có năng lực, có
kinh nghiệm trong SXKD, đã hình thành đội ngũ cán bộ khoa học đủ mạnh để nâng
cao chất lượng và khả năng cạnh tranh quốc tế của các sản phẩm CIE trong Khu vực.

Các định
hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2016:

– Nghiên cứu, bảo vệ trước
các cơ quan liên quan và triển khai Dự án ”Đầu tư xây dựng và phát triển Tổ hợp
nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm Cơ điện tử” để đáp ứng sự phát triển của Tập
đoàn.

  – Phát triển nguồn nhân lực cho toàn Tập
đoàn: Trẻ hóa bộ máy quản lý toàn Tập đoàn bằng cách trẻ hóa cán bộ quản lý cấp
cao của các đơn vị theo nguyên tắc 02 bước, đảm bảo các vị trí chủ chốt luôn có
cán bộ đủ năng lực sẵn sàng thay thế. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai Quy
trình tuyển dụng, tuyển các chuyên gia giỏi trong từng lĩnh vực và tiếp tụp tuyển
dụng kỹ sư cho Viện MICIE và các đơn vị thành viên.

   – Khu tổ hợp Văn phòng, Dịch vụ và Nhà ở tại
164 Khuất Duy Tiến
: triển khai đúng tiến độ
xây dựng của Dự án trong năm 2016; phát triển hệ thống bán hàng tại CCV
Housing, đảm bảo bán được 60% số căn hộ và doanh thu tối thiểu đạt 500 tỷ.

   – Kiện toàn tổ chức và phát triển Viện MICIE
để Viện MICIE thể hiện vai trò đầy đủ trong Tập đoàn, phát triển nghiên cứu các
đề tài KH&CN, đổi mới công nghệ các đơn vị sản xuất, nghiên cứu hướng phát
triển sản phẩm mới trong và ngoài ngành. Cử đại diện của Tập đoàn tham gia Hiệp
hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Hội tự động hóa Việt Nam (VAA), Hội Cơ
điện tử Việt Nam, Tổng hội cơ khí Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam.

   – Đối với thị trường xuất khẩu: đẩy mạnh xuất
khẩu sản phẩm sang thị trường ASEAN và Châu Á, lấy thị trường Myanmar làm đột
phá.

   – Từng bước tiếp cận và xây dựng hệ thống điện
toán đám mây trong sản phẩm, nâng tầm sản phẩm lên trình độ quốc tế. Trên cơ sở
kết quả của các nhóm nghiên cứu, sẽ phát triển các hướng nghiên cứu, kinh doanh
mới.

  – Phát triển các đơn vị thành viên: Tiếp tục
đầu tư vào Công ty 1-5, Công ty 3B. Đặc

 biệt, cùng với CADIVI, tiếp tục đầu tư
vào Công ty Hitechco, đưa Công ty Hitechco thành đơn vị nghiên cứu, sản xuất cơ
khí phía Nam của Tập đoàn, tạo ra lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn CIE trên toàn
quốc.

Một số hình ảnh trong buổi lễ Tổng kết:

tong-ket-1.jpg


Khai
mạc Lễ Tổng kết

tong-ket-2.jpg

Chủ tịch đoàn


tong-ket-3.jpg


Bảng
thành tích các cá nhân xuất sắc nhất Tập đoàn năm 2015


tong-ket-4.jpg


PGS.
TS. Trương Hữu Chí – Chủ tịch Tập đoàn trao tặng phần thưởng cho các cá nhân xuất
sắc nhất Tập đoàn năm 2015

tong-ket-5.jpg


PGS.
TS. Trương Hữu Chí  – Chủ tịch Tập đoàn
trao cờ luân lưu cho Đơn vị xuất sắc nhất Tập đoàn trong năm 2015 – Công ty cổ
phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Corp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.