Tiếng Việt
Contact form
Gửi đến
Họ và tên
Địa chỉ
Đơn vị
Điện thoại
Thư điện tử
Nội dung
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Tru sở: tầng 19 tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-24) 3.8544.898 Fax: (84-24) 3.5531433 Email: info@cie.com.vn

Liên hệ:
1. Ông Nguyễn Hồng Quân Giám đốc điều hành Email: quannh@cie.com.vn
2. Ông Hoàng Anh Sơn Giám đốc Kỹ thuật Email: sonha@cie.com.vn
3. Bà Dương Thị Hà Bích Giám đốc Tài chính Email: bichdth@cie.com.vn
4. Ông Trương Đắc Duy Phụ trách CNTT và TMĐT Email: duytd@cie.com.vn