Tiếng Việt

Lễ tổng kết năm 2015 và kế hoạch triển khai năm 2016

1/25/2016 3:09:31 PM
Ngày 16 tháng 1 năm 2016 Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE đã tổ chức “Lễ tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016” tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1. Toàn thể CBCNV của các Công ty CIE Corp, CIE1, CIE2, Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa, Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị công nghiệp 1-5 đã tham dự đông đủ.

Năm 2015, với sự cố gắng vượt bậc của Lãnh đạo và Tập thể CBCNV, Tập đoàn CIE đã đạt được các thành tích nổi trội:

- Kết quả SXKD của toàn thể các Công ty trong Tập đoàn đều có lãi, tổng doanh thu trong toàn Tập đoàn tăng trưởng 132%, lợi nhuận toàn Tập đoàn tăng trưởng 148% so với năm 2014.

- Viện Cơ điện tử CIE (MICIE) được thành lập đã khẳng định vai trò quan trọng - chuyển giao công nghệ để phát triển các đơn vị thành viên. Viện MICIE đã bảo vệ thành công tại Hội đồng khoa học của Bộ Công Thương - đăng ký Đề tài độc lập cấp Nhà nước đầu tiên.

- Xây dựng và bảo vệ thành công Dự án Đổi mới công nghệ sản xuất Công ty CIE1 với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng trong đó vốn hỗ trợ của Nhà nước là 30%.

- Dự án Khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở 164 Khuất Duy Tiến tái khởi động, và tạo điều kiện để triển khai Dự án đầu tư xây dựng và phát triển tổ hợp nghiên cứu chế tạo các sản phẩm Cơ điện tử tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

- Đã đào tạo được đội ngũ lãnh đạo trẻ tâm huyết, có năng lực, có kinh nghiệm trong SXKD, đã hình thành đội ngũ cán bộ khoa học đủ mạnh để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh quốc tế của các sản phẩm CIE trong Khu vực.

Các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2016:

- Nghiên cứu, bảo vệ trước các cơ quan liên quan và triển khai Dự án ”Đầu tư xây dựng và phát triển Tổ hợp nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm Cơ điện tử” để đáp ứng sự phát triển của Tập đoàn.

  - Phát triển nguồn nhân lực cho toàn Tập đoàn: Trẻ hóa bộ máy quản lý toàn Tập đoàn bằng cách trẻ hóa cán bộ quản lý cấp cao của các đơn vị theo nguyên tắc 02 bước, đảm bảo các vị trí chủ chốt luôn có cán bộ đủ năng lực sẵn sàng thay thế. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai Quy trình tuyển dụng, tuyển các chuyên gia giỏi trong từng lĩnh vực và tiếp tụp tuyển dụng kỹ sư cho Viện MICIE và các đơn vị thành viên.

   - Khu tổ hợp Văn phòng, Dịch vụ và Nhà ở tại 164 Khuất Duy Tiến: triển khai đúng tiến độ xây dựng của Dự án trong năm 2016; phát triển hệ thống bán hàng tại CCV Housing, đảm bảo bán được 60% số căn hộ và doanh thu tối thiểu đạt 500 tỷ.

   - Kiện toàn tổ chức và phát triển Viện MICIE để Viện MICIE thể hiện vai trò đầy đủ trong Tập đoàn, phát triển nghiên cứu các đề tài KH&CN, đổi mới công nghệ các đơn vị sản xuất, nghiên cứu hướng phát triển sản phẩm mới trong và ngoài ngành. Cử đại diện của Tập đoàn tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Hội tự động hóa Việt Nam (VAA), Hội Cơ điện tử Việt Nam, Tổng hội cơ khí Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

   - Đối với thị trường xuất khẩu: đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm sang thị trường ASEAN và Châu Á, lấy thị trường Myanmar làm đột phá.

   - Từng bước tiếp cận và xây dựng hệ thống điện toán đám mây trong sản phẩm, nâng tầm sản phẩm lên trình độ quốc tế. Trên cơ sở kết quả của các nhóm nghiên cứu, sẽ phát triển các hướng nghiên cứu, kinh doanh mới.

  - Phát triển các đơn vị thành viên: Tiếp tục đầu tư vào Công ty 1-5, Công ty 3B. Đặc

 biệt, cùng với CADIVI, tiếp tục đầu tư vào Công ty Hitechco, đưa Công ty Hitechco thành đơn vị nghiên cứu, sản xuất cơ khí phía Nam của Tập đoàn, tạo ra lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn CIE trên toàn quốc.

Một số hình ảnh trong buổi lễ Tổng kết:

tong-ket-1.jpg


Khai mạc Lễ Tổng kết


tong-ket-2.jpg

Chủ tịch đoàn


tong-ket-3.jpg


Bảng thành tích các cá nhân xuất sắc nhất Tập đoàn năm 2015


tong-ket-4.jpg


PGS. TS. Trương Hữu Chí - Chủ tịch Tập đoàn trao tặng phần thưởng cho các cá nhân xuất sắc nhất Tập đoàn năm 2015

tong-ket-5.jpg


PGS. TS. Trương Hữu Chí  - Chủ tịch Tập đoàn trao cờ luân lưu cho Đơn vị xuất sắc nhất Tập đoàn trong năm 2015 - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Corp)