Tập
đoàn CIE sau gần 20 năm xây dựng, phát triển với 07 năm hoạt động theo mô hình
Công ty mẹ – Công ty con đã đạt được những thành công vượt bậc. Tập đoàn CIE
ngày nay có năng lực thực hiện các Dự án trên 1.500 tỷ đồng và hoạt động không
chỉ trong lĩnh vực máy xây dựng mà còn mở rộng sang các lĩnh vực Cơ điện tử
công nghiệp khác.


DSC00305.JPG

Hội đồng quản trị họp thông qua Đề án thành lập Viện
Cơ điện tử CIE


Để
xây dựng đội ngũ hoạt động khoa học công nghệ và nghiên cứu phát triển mạnh,
đáp ứng sự phát triển bền vững của Tập đoàn CIE, Hội đồng quản trị Tập đoàn CIE
đã quyết định thành lập Viện Cơ điện tử CIE (MICIE). Viện MICIE là tổ chức hoạt
động khoa học và công nghệ hạch toán phụ thuộc Tập đoàn CIE và có chức năng
nhiệm vụ chính sau:

1.    Tổ
chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, tư vấn, chuyển
giao công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ;

2.    Tổ
chức công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu đổi mới và hoàn
thiện công nghệ chế tạo các sản phẩm mang tính cạnh tranh ở thị trường trong
nước và nước ngoài;

3.    Tổ
chức thực hiện công tác chuyển giao công nghệ các sản phẩm mới theo các quy
định của Luật Chuyển giao công nghệ;

4.    Xây
dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ và hệ thống kiểm tra
quản lý chất lượng sản phẩm của Tập đoàn CIE;

5.    Xây dựng luận cứ cho việc thành lập các Doanh nghiệp thành viên mới
“Spin-off – khởi nghiệp” của Tập đoàn CIE trên cơ sở chuyển giao công nghệ;

6.   
Thực hiện các nhiệm vụ
KH&CN được các cơ quan có chức năng giao trong lĩnh vực
cơ điện tử và các nhiệm vụ KH&CN
các cấp được trúng tuyển thông qua tuyển chọn cạnh tranh;

7.   
Phối
hợp
với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực đại học, sau đại
học.

 

Sau
một thời gian chuẩn bị hết sức khẩn trương và được sự ủng hộ của các nhà khoa
học uy tín trong lĩnh vực Cơ điện tử, của Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hà
Nội, Viện Cơ điện tử CIE (MICIE) chính thức được thành lập vào ngày 25 tháng 5
năm 2015. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển không chỉ của đội
ngũ cán bộ kỹ thuật mà còn là sự phát triển chung của toàn Tập đoàn CIE.


DSC00312.JPG

Chủ tịch Tập đoàn trao quyết định thành lập và bổ nhiệm cho Giám đốc Viện MICIE


DSC00314.JPG

Chủ tịch Tập đoàn trao quyết định thành lập và bổ nhiệm cho phó Giám đốc Viện MICIE


DSC00313.JPG

Chủ tịch Tập đoàn trao quyết định thành lập và bổ nhiệm cho phụ trách Kế toán Viện MICIE


DSC00316.JPG

Giám đốc Viện MICIE – Kỹ sư Hoàng Anh Sơn phát biểu

Ngay
trong ngày làm việc đầu tiên, Viện MICIE đã ký kết với Công ty cổ phần 3B –
Công ty liên kết của Tập đoàn CIE hợp đồng “Chuyển giao công nghệ sản xuất các
loại con lăn chất lượng cao với công nghệ thích hợp”. Trong đó, có nhiều nội
dung đổi mới và rất hiện đại như:

    
“Công
nghệ thích hợp”: là công nghệ phù hợp với năng lực sản xuất cả về năng lực sản
xuất, tài chính của đơn vị tiếp nhận chuyển giao công nghệ, trong đó có ứng
dụng công nghệ cao;

    
Chuyển
giao công nghệ là gồm 04 chuyển giao: về tài liệu kỹ thuật, về cán bộ kỹ thuật,
về thị trường tiêu thụ sản phẩm và về các tiến bộ kỹ thuật trong tương lai.


DSC00309.JPG

Ký kết hợp đồng Chuyển giao công nghệ đầu tiên

Đây
là bước khởi đầu thuận lợi và rất quan trọng đối với Viện MICIE cũng như đối
với Công ty cổ phần 3B.

XIN
CHÚC MỪNG VIỆN CƠ ĐIỆN TỬ CIE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.