DSC00078.JPG


Đại hội lần này của Tập đoàn CIE được tổ chức tại trụ sở của Công ty CIE1, đơn vị xuất sắc nhất toàn Tập đoàn CIE năm 2014. Tới dự Đại hội có:         PGS.TS Trương Hữu Chí – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CIE;

                 TS
Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch Viện IMI, đối tác “ruột thịt” của Tập đoàn CIE

                 Cùng
34 cổ đông, đại diện cho 3.590.341 cổ phần, chiếm 94,5% số cổ phần của Tập đoàn CIE.


Sau 3h30’ làm
việc khẩn trương, sôi nổi và hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông với sự nhất trí cao
đã thông qua kết quả hoạt động năm 2014 của Tập đoàn. Trong đó, Tập đoàn đã
hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội năm
2014, đạt tăng trưởng 140,6% so với năm 2013.


DSC00116.JPG

Tiến sỹ Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch Viện IMI phát biểu tại Đại hội


DSC00109.JPG

Tiến sỹ Hoàng Việt Hồng – phó Tổng giám đốc Viện IMI, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn CIE

phát biểu tại Đại hội


DSC00124.JPG

Các cổ đông thảo luận tại Đại hội


DSC00129.JPG

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội


Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 …

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.