Tiếng Việt

Tuyển dụng đợt 1 năm 2015

4/24/2015 3:30:03 PM
Ngày 06 tháng 5 năm 2015, Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp tổ chức phỏng vấn tuyển dụng đợt 1 năm 2015 các kỹ sư chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ hàn, Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật đo và tin học công nghiệp, Công nghệ thông tin.