Tiếng Việt

Tập đoàn CIE tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

5/15/2015 11:34:24 AM
Ngày 09 tháng 5 năm 2015, Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội lần này có nhiệm vụ thảo luận và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, đề ra nhiệm vụ cho năm 2015 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

DSC00078.JPG


Đại hội lần này của Tập đoàn CIE được tổ chức tại trụ sở của Công ty CIE1, đơn vị xuất sắc nhất toàn Tập đoàn CIE năm 2014. Tới dự Đại hội có:         PGS.TS Trương Hữu Chí - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CIE;

                 TS Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch Viện IMI, đối tác “ruột thịt” của Tập đoàn CIE

                 Cùng 34 cổ đông, đại diện cho 3.590.341 cổ phần, chiếm 94,5% số cổ phần của Tập đoàn CIE.


Sau 3h30’ làm việc khẩn trương, sôi nổi và hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông với sự nhất trí cao đã thông qua kết quả hoạt động năm 2014 của Tập đoàn. Trong đó, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội năm 2014, đạt tăng trưởng 140,6% so với năm 2013.


DSC00116.JPG

Tiến sỹ Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch Viện IMI phát biểu tại Đại hội


DSC00109.JPG

Tiến sỹ Hoàng Việt Hồng - phó Tổng giám đốc Viện IMI, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn CIE

phát biểu tại Đại hội


DSC00124.JPG

Các cổ đông thảo luận tại Đại hội


DSC00129.JPG

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội


- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ...

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ...