Tiếng Việt

Kế hoạch thử việc các kỹ sư khối kỹ thuật trúng tuyển đợt tuyển dụng 2016

6/8/2016 9:50:29 AM
Kế hoạch thử việc các kỹ sư khối kỹ thuật trúng tuyển đợt tuyển dụng 2016. Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Học các nội quy và an toàn lao động. Thăm quan và làm quen với môi trường làm việc tại đơn vị....