Tiếng Việt

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

- Với vai trò là nhà cung cấp các trạm trộn bê tông hàng đầu Việt Nam.
- Với đội ngũ kỹ thuật nắm vững chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm.
- Với thực tế hướng dẫn vận hành cho đội ngũ kỹ thuật của các tập đoàn và tổng công ty lớn trong và ngoài nước.
- Chúng tôi cam kết sau khóa hướng dẫn vận hành của chúng tôi, đội ngũ kỹ thuật của khách hàng sẽ:
    + Hiểu về trạm trộn bê tông và các thiết bị của trạm trộn bê tông.
    + Hiểu và thuần thực quy trình bảo dưỡng bảo trì trạm trộn bê tông.
    + Vận hành trạm trộn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

KIỂM ĐỊNH CÁC CÂN ĐỊNH LƯỢNG

- Với vai trò là nhà cung cấp các trạm trộn và hệ thống định lượng hàng đầu Việt Nam.
- Với đội ngũ kỹ thuật nắm vững chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm.
- Với sự hợp tác toàn diện với các trung tâm đo lường chất lượng lớn của Việt Nam.
- Chúng tôi cam kết tư vấn và hiệu chỉnh,  kiểm định cho khách hàng để đảm bảo sau khi thực hiện các cân định lượng đạt được:
         + Hoạt động ổn định, đảm bảo sai số cho phép.
     + Cấp giấy chứng nhận kiểm định hoặc hiệu chuẩn cho các cân.

CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP TRẠM TRỘN

- Với bề dày gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo và chuyển giao trạm trộn bê tông.
- Với đội ngũ kỹ sư giỏi, giàu kinh nhiệm
- Với thực tế cải tạo nâng cấp các loại trạm trộn của Ý, Đức, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam
- Chúng tôi cam kết tư vấn và cải tạo, nâng cấp cho khách hàng để đảm bảo sau khi thực hiện trạm trộn đạt được:
    + Hoạt động ổn định.
    + Thân thiện với người sử dụng.
    + Có các tính năng mới nhất