HƯỚNG KINH DOANH MỚI CỦA TẬP ĐOÀN

Ngành nghề kinh doanh:

– Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

– Vận tải hành khách đường bộ khác.

– Sửa chữa máy móc, thiết bị.

– Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

– Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

– Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

– Xây dựng nhà các loại.

– Xây dựng công trình công ích.

– Hoàn thiện công trình xây dựng.

– Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

– Kinh doanh hạ tầng khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở, văn phòng.

– Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản; Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản.