Tiếng Việt

TUYỂN DỤNG KỸ SỰ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA 4/2015

4/23/2015 11:58:48 AM
Tập đoàn CIE, từ tháng 4 năm 2015, cần tuyển dụng 18 kỹ sư trẻ có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động trong công việc và có nhu cầu phát triển sự nghiệp bản thân trong các ngành Tự động hóa, Điều khiển tự động, Kỹ thuật đo và tin học công nghiệp, với các thông tin cụ thể như sau:
New Document 19-Page 2.jpg