Tiếng Việt

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 4/2015

4/23/2015 12:01:12 PM
Tập đoàn CIE, từ tháng 4 năm 2015, cần tuyển dụng 18 kỹ sư trẻ có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động trong công việc và có nhu cầu phát triển sự nghiệp bản thân trong các ngành Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phầm mềm, Truyền thông và mạng máy tính, với các thông tin cụ thể như sau:
New Document 19-Page 3.jpg