Tiếng Việt
Thông tin - Tin tức
Viện Cơ điện tử CIE được thành lập Để xây dựng đội ngũ hoạt động khoa học công nghệ và nghiên cứu phát triển mạnh, đáp ứng sự phát triển bền vững của Tập đoàn CIE, Hội đồng quản trị Tập đoàn CIE đã quyết định thành lập Viện Cơ điện tử CIE (MICIE).  Xem chi tiết »
Tập đoàn CIE tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Ngày 09 tháng 5 năm 2015, Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội lần này có nhiệm vụ thảo luận và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, đề ra nhiệm vụ cho năm 2015 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.  Xem chi tiết »
Kết quả tuyển dụng đợt 1 năm 2015 Ngày 06 tháng 5 năm 2015, Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp đã tổ chức phỏng vấn tuyển dụng đợt 1 năm 2015 các kỹ sư chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ hàn, Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật đo và tin học công nghiệp, Công nghệ thông tin.  Xem chi tiết »
Giải tennis CIE OPEN 2015 Đề chào mừng năm mới 2015 và đánh dấu sự kiện Tập đoàn CIE chuyển trụ sở đến GELEX Tower ...  Xem chi tiết »
Tuyển dụng đợt 1 năm 2015 Ngày 06 tháng 5 năm 2015, Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp tổ chức phỏng vấn tuyển dụng đợt 1 năm 2015 các kỹ sư chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ hàn, Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật đo và tin học công nghiệp, Công nghệ thông tin.  Xem chi tiết »
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 09-5-2015 Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 tại Hội trường Công ty CIE1 - Lô 22+23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội  Xem chi tiết »
Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Tập đoàn Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE xin trân trọng thông báo:  Xem chi tiết »
Hiển thị 11 đến 17 trong 17 tin tức