Tiếng Việt

HƯỚNG KINH DOANH MỚI CỦA TẬP ĐOÀN

cie-land1.jpg

Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

- Vận tải hành khách đường bộ khác.

- Sửa chữa máy móc, thiết bị.

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

- Xây dựng nhà các loại.

- Xây dựng công trình công ích.

- Hoàn thiện công trình xây dựng.

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

- Kinh doanh hạ tầng khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở, văn phòng.

- Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản; Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản.