Tiếng Việt

Lịch sử phát triển các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của tập đoàn

9/9/2015 9:25:05 AM
Các lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn CIE:

- Cung cấp các giải pháp tổng thể, đồng bộ cho các Dự án công nghiệp;
- Thiết kế, chế tạo các thiết bị xây dựng, thiết bị và hệ thống đo lường công nghiệp.
- Kinh doanh các sản phẩm Cơ khí - Tự động hóa - Cơ điện tử.
- Đầu tư và kinh doanh bất động sản.

cot-moc-phat-trien-san-xuat.png