Tiếng Việt

1. Hoạt động Nghiên cứu khoa học làm động lực để phát triển sản phẩm mới, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản phẩm và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật.

2. Luôn luôn đổi mới kỹ thuật và đổi mới công nghệ để tạo ra tính cạnh tranh, độ hiện đại và hạ giá thành sản phẩm.

3. Luôn xây dựng phương án và sản phẩm phù hợp nhất với điều kiện của Khách hàng.

4. Mạng lưới cung cấp sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng trải rộng trên toàn quốc, đáp ứng được mọi điều kiện thời gian, chất lượng dịch vụ.