Tiếng Việt

Chất lượng nguồn nhân lực


Tổng số cán bộ công nhân viên Tập đoàn CIE  gồm có: 274 người trong đó có 02 Tiến sỹ kỹ thuật, 05 Thạc sỹ kỹ thuật, 15 kỹ sư Công nghệ chế tạo máy, 10 kỹ sư Tự động hóa, Tin học và Điện tử viễn thông, và hơn 200 cán bộ công nhân viên và công nhân lành nghề.

Hàng năm Tập đoàn CIE cử các đoàn cán bộ kỹ thuật và quản lý sang đào tại các nước phát triển như CHLB Đức, Italia học tập, nâng cao chất lượng, mang đến dịch vụ kỹ thuật tốt nhất cho khách hàng.

Chất lượng sản phẩm

1. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong toàn Tập đoàn CIE.

2. Sản phẩm của Tập đoàn CIE đều được áp dụng các bộ tiêu chuẩn cơ sở đối với từng sản phẩm như:

* Bộ tiêu chuẩn cơ sở đối với Trạm trộn bê tông thương phẩm và các thiết bị cấu thành trạm:

- TCCS 01: 2012/CIE1: Trạm trộn bê tông thương phẩm

- TCCS 02: 2012/CIE1: Silo chứa xi măng và phụ gia dạng bột

- TCCS 03: 2012/CIE1: Phễu chứa cốt liệu

- TCCS 04: 2012/CIE1: Băng tải chuyển liệu

- TCCS 05: 2012/CIE1: Vít tải

- TCCS 06: 2012/CIE1: Skip

- TCCS 07: 2012/CIE1: Gầu tải

- TCCS 08: 2012/CIE1: Cối trộn trục đứng

- TCCS 09: 2012/CIE1: Cối trộn 2 trục ngang

(Trong đó:

+ Tiếng ồn: theo tiêu chuẩn TCVN 3150-79

+ Chất lượng hỗn hợp bê tông trộn sẵn: theo tiêu chuẩn TCXDVN 374:2006

+ ...).

- TCCS 10: 2012/CIE1: Băng cân

- TCCS 11: 2012/CIE1: Thùng cân xi măng

- TCCS 12: 2012/CIE1: Thùng cân nước

Chất lượng dịch vụ

1. Hệ thống lắp đặt, bảo hành thiết bị trên toàn quốc.

2. Luôn đầy đủ các phụ tùng thay thế để phục vụ sửa chữa. Liên tục nâng cấp hệ thống  bảo mật, hệ thống phần mềm quản lý cho thiết bị.