Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Lê Quốc Tuấn

- Ngày sinh: 21/02/1960,  tại Văn Chương,  Đống Đa,  Hà Nội. 

- Cổ phần nắm giữ tại Tập đoàn CIE: 5.94%

2. Ông Trương Hữu Chí

- Ngày sinh: 20/09/1952 , tại Hàng Chuối,  Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Cổ phần nắm giữ tại Tập đoàn CIE: 7.19%

3. Ông Tạ Đình Lân

- Ngày sinh: 06/07/1971, tại Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên.

- Cổ phần nắm giữ tại Tập đoàn CIE: 6.52%.

4. Ông Đỗ Văn Vũ 

- Ngày sinh: 07/7/1965 

- Cổ phần nắm giữ tại Tập đoàn CIE: 5.65%

5. Ông Nguyễn Đức Minh

- Ngày sinh: 01/02/1961, tại Hà Nội

- Cổ phần nắm giữ tại Tập đoàn CIE: 5.19%.

BAN KIỂM SOÁT

 

1. Kỹ sư Bùi Toàn Thắng - Trưởng ban

2. Thạc sĩ Đinh Thị Huyền Trang - Ủy viên


BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

Ban Tổng giám đốc

*      Tổng giám đốc: Ks Lê Xuân Thắng

*      Phó Tổng giám đốc: Ks Tạ Đình Lân

*      Kế toán trưởng: Cử nhân Dương Thị Hà Bích

Giám đốc chuyên môn

*      Giám đốc Tài chính: Cử nhân Dương Thị Hà Bích

Phụ trách CNTT và thương mại điện tử

*      Ths Trương Đắc Duy