Tiếng Việt

BAN BIÊN TẬP LỊCH SỬ TẬP ĐOÀN

Những cột mốc phát triển quan trọng của tập đoàn Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn CIE đã trở thành tập đoàn mạnh có quy mô quốc gia và khu vực với 06 đơn vị thành viên và 03 công ty liên kết.

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 3 trong 3 tin tức